budżet domowy

Jak wybrać wydatki z przedziału dat?

Jak wybrać wydatki z przedziału dat?

Istnieje czasem potrzeba wyboru wydatków z określonego przedziału czasowego.
Potrzeba taka pojawia się wówczas, gdy chcemy przeanalizować wydatki z jakiegoś przedziału czasowego. Można np. przeanalizować wydatki z półrocza.

Wybór wydatków z określonego przedziału czasowego można osiągnąć na kilka sposobów.
 

Opcja 1

Menu Widok -> Wyświetl wydatki -> Wybierz wydatki z przedziału dat

Jak dodać wydatek, który nie zmienia kwoty oszczędności

Jak dodać wydatek, który nie zmienia oszczędności

Stany oszczędności liczone są na bieżąco na podstawie dokonywanych transakcji (wydatków i przychodów). W przypadku wydatków sprawa wygląda następująco. Po każym wydatku stan oszczędności którą za niego  zapłacono, jest pomniejszany o kwotę wydatku. Jeżeli użytkownik dodał wydatek w kwocie 100zł to taka kwota zostanie odjęta od oszczędności, którą zapłacono. W przypadku przychodów stan oszczędności jest powiększany o kwotę przychodu.

Dziękuję za zakupy

Odbierz wiadomośćTwoje zamówienie zostało opłacone. Całkowity proces transakcji został zakończony.
Na adres e-mail, podany w trakcie zakupu licencji, lada chwila zostanie wysłana wiadomość z dalszymi instrukcjami.
UWAGA: Wiadomość jest wysyłana kilka minut po zakończeniu transakcji.

Dodanie nowej lokaty

Dodanie nowej lokaty

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Dodanie lokaty

Aby dodać nową lokatę należy przejść na zakładkę Oszczędności, kliknąć w przycisk Lokaty a następnie w przycisk Dodaj.

Jak zakończyć lokatę

Zakończenie lokaty

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Lokata bankowa może być zakończona przed upływem terminu lokaty lub na koniec okresu. Jeżeli kończymy lokatę przed upływem terminu końcowego wówczas najczęściej przepadają wszystkie (lub część) odsetki.

Jak cofnąć import danych

Jak cofnąć import danych

Dane do programu Finanse domowe 2 można importować z kilku różnych źródeł.
Można zaimportować dane z FD1, z historii operacji konta bankowego oraz z dowolnego pliku excela.
Jednak uwaga, nie można cofnąć importu danych z programu FD1. Z pozostałych źródeł - bez problemu.

Każdy import zapisuje się w historii importów.

Dzięki temu można zobaczyć co i kiedy było importowane.

Jak zaimportować historię konta bankowego

Jak zaimportować historię konta bankowego

Import danych z historii konta znacznie ułatwia i upraszcza pracę z programem, ułatwia prowadzenie budżetu domowego.
Dzięki tej funkcjonalności nie musimy np. znosić do domu paragonów za transakcje bezgotówkowe czyli dokonywane kartą płatniczą.
Wszystkie operacje zapisywane są w historii konta a dzięki importerowi za pomocą kilku kliknięć można zaimportować całą historię czyli wszystkie transakcje np. z tygodnia czy z miesiąca.

Czy plik z danymi można otworzyć w innej aplikacji niż FD2

Czy można otworzyć plik z danymi w innej aplikacji niż FD2

Tak, plik z danymi można otworzyć w innej aplikacji niż FD2.

Program FD2 przechowuje dane w bazie relacyjnej, do zarządzania bazą danych użyta jest biblioteka SQLite, obsługująca język SQL.
Zatem w każdym programie, który ma możliwość otwarcia bazy danych SQLite, można otworzyć plik z danymi zapisanymi w FD2.

Jak utworzyć kopię danych

Jak utworzyć kopię danych

Jak ważne jest robienie kopii bazy danych regularnie nikomu nie trzeba mówić.
Wie to zapewne każdy, kto utracił dane wskutek np. awarii dysku twardego.

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w mechanizm regularnego tworzenia kopii bazy danych.
Kopia tworzona jest każdorazowo podczas uruchamiania programu.

Jak włączyć automatyczne tworzenie kopii bazy danych

Aby włączyć tworzenie kopii bazy danych należy w ustawieniach programu załączyć opcję Twórz kopię bazy danych każdorazowo podczas uruchamiania/zamykania programu.

Gdzie znajduje się plik z danymi

Gdzie znajduje się plik z danymi

Plik z danymi, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie dane wprowadzone do programu.

Gdzie znajduje się ten plik ?

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane.
Wybierając ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane, należy kierować się instrukcjami opisanymi w oknie.

Przywracanie danych po reinstalacji systemu lub z kopii zapasowej

Przywracanie danych po reinstalacji systemu

Podczas pierwszego uruchomienia programu, użytkownik pytany jest o folder, w którym utworzony będzie plik bazy danych.
Plik ten, domyślnie, nazywa się FD2_DataFile.dat

Zaleca się tak skonfigurować program, aby każdorazowo podczas zamykania (bądź uruchamiania) aplikacja FD2 tworzyła automatycznie kopię bazy danych.

Jak zmienić typ oszczędności (np. zmiana konta bankowego na gotówkę)

Jak zmienić typ oszczędności (np. z konta bankowego przejść na gotówkę)

Program Finanse domowe 2 obsługuje różne rodzaje oszczędności.
Mogą to być np oszczędności w gotówce lub oszczędności na koncie bankowym.

Aby zmienić rodzaj oszczędności np. z gotówki na konto bankowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na oszczędności, po kliknięciu pojawi się menu kontekstowe.

W menu klikamy na pozycję odpowiedzialną za konwersję. W tym przypadku będzie to Konwertuj na konto bankowe.

Jak można usunąć cykliczne wydarzenia?

W terminarzu na zakładce Cykliczność zmajdują się wszystkie cykliczne wydarzenia, które zostały zdefiniowane w programie. Najszybszym sposobem usunięcia wszystkich powtórzeń jest skorzystanie z menu kontekstowego tabeli - przycisk Usuń.

Po usunięciu wszystkich cykli w terminarzu pozostanie tylko pojedynczy pierwszy wpis.

Analogicznie można usuwać pojedyncze wydarzenia z zakładki Lista.

Jak wyszukiwać/filtrować informacje w terminarzu?

Terminarz stanowi odrębny moduł programu, służący do gromadzenia w jednym miejscu dowolnych wydarzeń, spotkań, przypomnień i zaplanowanych płatności.
Został on podzielony na 3 tryby wyświetlania danych, umiejscowione na odrębnych zakładkach:

  • Kalendarz
  • Lista
  • Cykliczność

Kalendarz

Jest graficznym odwzorowaniem klasycznej formy kalendarza, który można wyświetlać na kilka sposobów (wybór z górnej wstążki):

Strony