Jak dodać nową oszczędność

Aby rozpocząć pracę z programem niezbędne jest zdefiniowanie oszczędności.
Program Finanse domowe 2 tym różni się od wielu innych programów do ewidencji wydatków/przychodów, że automatycznie po dokonaniu płatności aktualizuje stany oszczędności. Dzięki temu suma pieniędzy posiadanych np. na koncie bankowym będzie aktualizowała się na bieżąco po dodaniu np. nowego przychodu.

Aby dodać nową oszczędność należy przejść na zakładkę Oszczędności i kliknąć w przycisk Dodaj lub wybrać jedną z obsługiwanych typów oszczędności.

Do dyspozycji są:

Po kliknięciu w przycisk Dodaj pojawia się okno dodawania nowej oszczędności.

Oszczędność może mieć możliwość zapłaty jak również możliwość zapłaty może być zablokowana.

Program obsługuje także oszczędności zgromadzone na lokatach.