Gdzie znajduje się plik z danymi

Plik z danymi, jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie dane wprowadzone do programu.

Gdzie znajduje się ten plik ?

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy wskazać ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane.
Wybierając ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane, należy kierować się instrukcjami opisanymi w oknie.

Po wskazaniu folderu, w którym zapisywane będą dane, program utworzy w nim plik o nazwie FD2_DataFile.dat, jest to plik z danymi.
Plik FD2_DataFile.dat zawiera wszystkie dane wprowadzone do programu.

 

Jak sprawdzić, gdzie aktualnie znajduje się plik z danymi?

Aktualną ścieżkę do pliku można uzyskać na dwa sposoby.

Pierwszy sposób: ścieżkę do pliku z danymi można odczytać w ustawieniach programu.
W górnej części aplikacji należy przejść na zakładkę Opcje, następnie trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia pliku danych.

Na powyższym przykładzie ścieżka do pliku z danymi to F:\FD2_DataFile.dat
UWAGAU każdego użytkownika powyższa ścieżka może być inna. Nie jest to zawsze ta sama lokalizacja.
To użytkownik decyduje o tym, gdzie program FD2 będzie zapisywał dane.

Pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii danych

Drugi sposób: użycie aplikacji do zarządzania plikiem danych.
Jeżeli z jakichś powodów program FD2 nie uruchamia się lub podczas uruchamiania pojawia się błąd, który uniemożliwia uruchomienie aplikacji FD2 a tym samym odczyt ścieżki do pliku z danymi, należy skorzystać z aplikacji do zarządzania plikiem danych.

W tym samym folderze, w którym znajduje się program FD2.exe, znajduje się plik baza danych.exe.

Po uruchomieniu programu baza danych.exe w górnej części okna widnieje ścieżka do aktualnie używanego pliku z danymi.

 

Czy plik z danymi można przenieść w inne miejsce?

Tak, plik z danymi bez problemu można przenieść w dowolne miejsce.

Aby to zrobić należy:

  1. zamknąć program FD2,
  2. przenieść plik w nowe miejsce (nie pozostawiać pliku w starym miejscu),
  3. ponownie uruchomić program.

Po ponownym uruchomieniu program zapyta o ścieżkę do folderu, w którym zapisywane będą dane.
Należy wskazać nową lokalizację, należy wskazać folder, w którym znajduje się plik po przeniesieniu w nowe miejsce.