Dodanie nowej lokaty

Narzędzia pozwalające na obsługę lokat znajdują się na zakładce Oszczędności.
Na zakładce tej znajdziemy funkcjonalności pozwalające na dodanie, edycję i usuwanie lokat jak również na zakończenie, wznowienie czy rozpoczęcie lokaty od nowa.

Dodanie lokaty

Aby dodać nową lokatę należy przejść na zakładkę Oszczędności, kliknąć w przycisk Lokaty a następnie w przycisk Dodaj.

Po kliknięciu w przycisk Dodaj pojawia się okno dodawania nowej lokaty.

Po wypełnieniu wszystkich danych niezbędnych do dodania nowej lokaty i po kliknięciu w przycisk Dodaj, nowa lokata trafia na listę.

Dlaczego lokata powiązana jest z oszczędnością?

Dodając nową lokatę należy wskazać oszczędność.

W rzeczywistości gdy zakładamy lokatę, wówczas pieniądze np. z konta bankowego są pobierane, trafiają na lokatę i przez czas jej trwania nie możemy z nich korzystać.

Ta sama sytuacja została odzwierciedlona w programie.
Wskazanie oszczędności jest konieczne, ponieważ z oszczędności tej pobierane są pieniądze, które następnie umieszczane są na lokacie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu kwota oszczędności będzie aktualna.

Aby pieniądze zostały odjęte, dodając nową lokatę należy zaznaczyć opcję "Automatycznie odejmij podaną kwotę z wybranej oszczędności".

Po dodaniu lokaty historia oszczędności jest aktualizowana, stan oszczędności jest pomniejszany o wielkość lokaty co widoczne jest na wykresach przedstawiających zmiany stanów oszczędności w czasie.

Jak widać na powyższym rysunku, oszczędność o nazwie "Konto bankowe" zawiera obecnie 1 000zł. Przed dodaniem lokaty, dostępne środki na tej oszczędności wynosiły 11 000zł. 10 000zł zostało "przelane" na lokatę.

Historia oszczędności o nazwie Konto bankowe wygląda teraz tak

Informacja o dodaniu nowej lokaty trafia także do zestawienia Historii operacji.

Zakończenie lokaty

Zakańczaniu (i przerywaniu) lokat został poświęcony osobny artykuł pod tytułem Jak zakończyć lokatę.