analiza danych

Jak zapisać własne ustawienia dowolnej analizy?

Jak zapisać własne ustawienia dowolnej analizy?

Ustawienia wybranych analiz z modułu Dowolne analizy, można zapisać w bazie odrębnie dla każdej osoby. Ilość ustawień jest nieograniczona.

Po ostatecznym ustaleniu wyglądu konkretnej analizy (np. dowolne analizy wydatków) należy wybrać opcję Zapisz analizę, dostępną z menu Analiza->Dowolne analizy.

Więcej informacji na temat definiowania dowolnych analiz znajdziesz pod adresem - Jak zdefiniować dowolną analizę?

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Aby podzielić wydatki i przychody, powiązane z nieruchomością, na okresy rozliczeniowe należy w module Nieruchomości wybrać budynek, następnie kliknąć w przycisk Wydatki i przychody.

Spowoduje to wyświetlenie wydatków i przychodów powiązanych z daną nieruchomością.

Czy można zmienić wygląd wykresu / okna analiz?

Czy można zmienić wygląd wykresu / okna analiz?

Każda analiza jest związana na stałe z zestawem parametrów i ustawień okna, które odświeżają się na nowo (układ paneli, waluta, rodzaj wykresu, itp.), po każdorazowym otwarciu nowego typu zestawienia. Sposób prezentacji danych może być następnie zmodyfikowany przez użytkownika.

  1. Pod przyciskiem Ustawienia znajdują się następujące elementy:

 

Jak zdefiniować dowolną analizę?

Jak zdefiniować dowolną analizę?

Wersja Profesjonalna programu (dla użytkowników bardziej zaawansowanych) zawiera dodatkowe narzędzie, za pomocą którego możliwe jest uzyskanie prawie nieograniczonych analiz danych (Analiza->Dowolne analizy). Narzędzie to pozwala filtrować, wybierać, przestawiać kolumny i wiersze, aby uzyskać wynikowy, odmienny, bardziej przejrzysty i użyteczny układ danych w formie tabelarycznej i graficznej na wykresie.

Zawartość okna:

Jak analizować tylko wybrane wydatki / przychody?

Jak analizować tylko wybrane wydatki / przychody?

W narzędziach do analizy (menu Analiza) domyślnie są pobierane informacje ze wszystkich lat i okresów rozliczeniowych. Niekiedy istnieje potrzeba zawężenia analizowanych danych. Można to zrealizować za pomocą kilku metod.

  1. Przekazanie wybranych/zaznaczonych wydatków lub przychodów do analizy

Szczegółowa obserwacja analizowanych danych

Szczegółowa obserwacja analizowanych danych

W analizach wydatków, przychodów, długów i oszczędności, dwuklik myszką na komórce, która znajduje się w kolumnie podsumowania, powoduje otwarcie nowego okna z wyszczególnieniem wszystkich operacji, które wliczają się w wynik badanej komórki. Umożliwia to szybkie przejrzenie podejrzanych kwot podsumowań lub innych nieznanych/zapomnianych operacji.