Jak analizować tylko wybrane wydatki / przychody?

W narzędziach do analizy (menu Analiza) domyślnie są pobierane informacje ze wszystkich lat i okresów rozliczeniowych. Niekiedy istnieje potrzeba zawężenia analizowanych danych. Można to zrealizować za pomocą kilku metod.

 1. Przekazanie wybranych/zaznaczonych wydatków lub przychodów do analizy

Po wskazaniu wybranych przez użytkownika wydatków/przychodów otwiera się okno analiz z ustawionym przełącznikiem - Wybrane do analizy, dzięki czemu ilość wierszy objętych badaniem zostaje odpowiednio zmniejszona (na poniższym przykładzie obserwujemy jedynie 13 wydatków z całkowitej liczby 274).

 1. Główne filtry

W większości dostępnych analiz dostępne są 3 główne filtry:

 • Rok,
 • Okres rozliczeniowy,
 • Waluta.

Każdy z nich posiada możliwość wskazania jednego lub kilku wartości jednocześnie, przy czym wskazanie wszystkich elementów z listy, powoduje tak naprawdę ponowne wyczyszczenie filtru.

Istnieją ponadto 3 przełączniki dodatkowe, które służą do wskazania globalnego zasięgu danej analizy.

 • Wszystkie - pełne informacje od początku pracy programu
 • Tylko wyświetlane - tylko dane, które aktualnie są wyświetlane w tabeli w zależności od wybranego widoku (np. wydatki zgrupowane po okresie rozliczeniowym - tylko zaznaczony okres)
 • Wybrane do analizy - tylko dane, które zostały zaznaczone (np. poprzez wskazanie myszką)

 1. Filtrowanie na poszczególnych polach konkretnej analizy

Oprócz filtrów głównych, istnieją jeszcze dodatkowe listy wyboru dostępne na każdym polu, wchodzącym w skład aktualnego zestawienia. W tym przypadku, podobnie jak wcześniej, na każdej z nich istnieje możliwość wskazania jednego lub kilku wartości jednocześnie. Możliwa jest również zmiana sposobu sortowania danego pola.

 1. Zaawansowany filtr

Każde zestawienie posiada wbudowany zaawansowany filtr, za pomocą którego można utworzyć dowolnie skomplikowany warunek (opcja raczej dla zaawansowanych użytkowników).

 1. Zaznaczanie obszarów w tabeli - ograniczanie wykresów

Każda analiza powiązana jest z odpowiednio przygotowanym wykresem (niekiedy wykresy są ukryte ze względu na nieczytelność). Wykres przedstawia tylko te informacje, które są zaznaczone w zestawieniu. Zaznaczenie różnych obszarów tabeli (np. tylko kilka kolumn lub tylko jeden wiersz) powoduje automatyczne odświeżenie wykresu w zależności od selekcji. Na początku uruchomienia analizy zaznaczone jest całe zestawienie.

 1. Powiększanie / zmniejszanie wykresu - atencja na szczegółach

Na większości typów wykresów możliwe jest ich skalowanie w poziomie. Używamy do tego celu rolki w myszce.

 1. Ukrywanie serii danych na wykresie

W przypadku analizy wielu serii danych na jednym wykresie czasem przydatne okazuje się wyłączenie niektórych z nich. Jeżeli widoczna jest legenda wykresu, każda z serii może być wyłączona.