Jak podzielić wydatki dla pojazdu na okresy rozliczeniowe

Aby podzielić wydatki i przychody, powiązane z pojazdem, na okresy rozliczeniowe należy w module Pojazdy wybrać pojazd, następnie kliknąć w przycisk Wydatki i przychody.

Spowoduje to wyświetlenie wydatków i przychodów powiązanych z danym pojazdem.

Kolejnym krokiem jest pokazanie kolumn dodatkowych, w tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny tabeli z wydatkami/przychodami.
Z menu wybieramy Wybór kolumn.

Z listy dostępnych kolumn należy wybrać Rok i Okres rozliczeniowy (lub Nr okresu).

Następnie na kolumnie Rok należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Grupuj według tej kolumny.

To samo robimy dla kolumny Okres rozliczeniowy.

W efekcie uzyskamy wydatki i przychody pogrupowane na okresy rozliczeniowe.