nieruchomości

Odczyt licznika powiązany z wydatkiem

Odczyt licznika powiązany z wydatkiem

Program Finanse domowe 2 pozwala na rejestrowanie odczytów liczników w gospodarstwie domowym.
Odbywa się to w module Nieruchomości.

Rejestrując odczyt licznika w programie, użytkownik ma możliwość powiązania go z wydatkiem.
Dzięki takiemu powiązaniu możliwe będzie późniejsze sporządzanie analiz. Będzie można, na podstawie odczytów licznika, policzyć średnie zużycie i średnie koszty w zadanym przedziale czasowym.

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Jak podzielić wydatki dla nieruchomości na okresy rozliczeniowe

Aby podzielić wydatki i przychody, powiązane z nieruchomością, na okresy rozliczeniowe należy w module Nieruchomości wybrać budynek, następnie kliknąć w przycisk Wydatki i przychody.

Spowoduje to wyświetlenie wydatków i przychodów powiązanych z daną nieruchomością.