jak analizować wydatki

Jak analizować tylko wybrane wydatki / przychody?

Jak analizować tylko wybrane wydatki / przychody?

W narzędziach do analizy (menu Analiza) domyślnie są pobierane informacje ze wszystkich lat i okresów rozliczeniowych. Niekiedy istnieje potrzeba zawężenia analizowanych danych. Można to zrealizować za pomocą kilku metod.

  1. Przekazanie wybranych/zaznaczonych wydatków lub przychodów do analizy