Obsługa nieruchomości

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w moduł pozwalający na obsługę nieruchomości.
W module tym można prowadzić ewidencję wszystkich posiadanych nieruchomości: np. mieszkań, domów czy innych budynków niemieszkalnych (np. garaż, magazyn, biuro).

Obsługa nieruchomości pozwala na:

  • ewidencję posiadanych nieruchomości,
  • ewidencję inwentarza dla każdej nieruchomości,
  • ewidencję wskazań liczników dla każdej nieruchomości,
  • możliwość wiązania wydatków/przychodów z nieruchomością,
  • powiązanie nieruchomości z aktywami.

Aby wprowadzić ewidencję posiadanych nieruchomości do programu należy przejść na zakładkę Nieruchomości.

Każde gospodarstwo opisywane jest kilkoma właściwościami:

Moduł zarządzający nieruchomościami pozwala na

  • ewidencję inwentarza dla danej nieruchomości:

  • ewidencję wskazań liczników dla danej nieruchomości:

Każdy odczyt licznika można połączyć z wydatkiem.

  • powiązanie nieruchomości z wydatkiem/przychodem

Aby powiązać wydatek/przychód z nieruchomościami należy w oknie dodawania/edycji wydatku/przychodu na zakładce Powiązania wskazać nieruchomość.