Jak dodać nowy wydatek

Jedną z najczęściej używanych funkcji programu jest niewątpliwie dodawanie wydatków. Aby dodać nowy wydatek do programu spełnione muszą być następujące warunki.

  1. Muszą być dodane oszczędności z możliwością zapłaty.
  2. W programie muszą być zdefiniowane kategorie wydatków.

Dodawanie pojedynczego wydatku

Pojedynczy wydatek można wprowadzić w zakładce Wydatki, pod przyciskiem Dodaj. Kliknięcie w przycisk otwiera ostatnio uruchamiane okno tworzenia nowego wydatku: pojedyncze lub z wieloma kategoriami. Aby wskazać konkretne okno należy skorzystać z rozwijanego menu, które znajduje się pod przyciskiem. Można również skorzystać z dostępnych skrótów klawiatury: odpowiednio CTRL+D oraz CTRL+W.

Podczas wpisywania kwoty, można skorzystać z wygodnego kalkulatora. Najsprawniej jest korzystać w tym przypadku z klawiatury (ESC - zeruje kalkulator, natomiast ENTER akceptuje ostateczną kwotę).

Kwota otrzymuje zawsze walutę z wybranej oszczędności. Więcej informacji tutaj.

Na liście rozwijanej w polu Czym zapłacono, znajdują się wszystkie możliwe źródła finansowania: oszczędności lub długi z możliwością zapłaty (np. karta kredytowa).

Ważnym elementem, który jest niezbędny, to wskazanie kategorii lub podkategorii wydatku. W zależności od oceny wydatku, możemy podać bardziej ogólny wariant, wskazując tylko kategorię, natomiast gdy chcemy wskazać bardziej szczegółowe rozróżnienie, warto wybrać podkategorię. Od tego zależą późniejsze analizy. Po rozwinieciu listy w polu filtra można wpisać kilka pierwszych znaków, aby łatwiej odnaleźć szukaną kategorię.


Jeżeli podczas dodawania wydatku okaże się, że nie istnieje kategoria/podkategoria, która charakteryzuje dany wydatek, można skorzystać z opcji szybkiego utworzenia nowej kategorii.

Po uzupełnieniu oczywistych informacji (data, komentarz), być może warto skorzystać z "otagowania" wydatku. W tym celu użyj znaczników. Pamiętaj przecinek dodaje kolejny znacznik.

Zakładki niestandardowe

Okno nowego wydatku posiada dwie dodatkowe zakładki, z których skorzystać mogą bardziej doświadczeni/zaawansowani użytkownicy - Informacje dodatkowe oraz Właściwości użytkownika.

Aby uzupełnić więcej informacji, które opisują wydatek, możesz skorzystać z następujących pól:

  • wskazać miejsce wydatku, które zazwyczaj będzie sklepem, w którym wydatek został poniesiony
  • wybrać dług, który jest spłacany tym wydatkiem (automatycznie zmniejszy się wartośc długu)
  • wskazać dowolny plik, związany merytorycznie z wydatkiem (pliki te można później przeglądać w tabeli wydatków po dodaniu kolumny Załączniki),
  • wpisać dowolny ciąg znaków, który identyfikuje jednoznacznie wydatek, np. nr faktury
  • wykluczyć wydatek z późniejszych analiz, gdy nie chcesz, aby wpływał on na wyświetlane wyniki
  • ustalić, czy kwota wydatku nie wpływa na stany oszczędności

Ostatnia zakładka opisuje dowolne, ustawione wcześniej przez użytkownika parametry wydatku (prawy przycisk myszki w głównym oknie wydatków na nagłówku kolumny w tabeli - Zmień nazwę). Można użyć 5 pól liczbowych i 5 pól tekstowych.

Dodawanie wydatku z wieloma kategoriami

Aby jeszcze bardziej usprawnić dodawanie wydatków (w szczególności długich paragonów z marketów), wprowadzono drugi sposób wprowadzania wydatków - z wieloma kategoriami. Umożliwia on wprowadzanie wielu kategorii wydatków wraz z poszczególnymi kwotami w jednym zintegrowanym oknie. Po wpisaniu łącznej sumy z paragonu, system automatycznie oblicza kwotę pozostałą do wprowadzenia po każdym uzupełnionym wierszu.

Dla wymagających wprowadzono możliwość uzupełnienia komentarza odrębnie dla każdej kategorii - zerknij na forum.

Najszybszym sposobem wprowadzania danych jest użycie klawiatury. Poniżej znajduje się powtarzalny schemat.

Wpisz łączną kwotę + TAB + SPACJA (włączenie edycji w tabeli)
+ wybór kategorii (szybkie wyszukanie poprzez wpisanie kilku pierwszych liter) + TAB + wpisz kwotę + TAB
+ wybór kategorii + TAB + wpisz kwotę + TAB +
+ wybór kategorii + TAB + wpisz kwotę + TAB +
+ wybór kategorii + TAB + wpisz kwotę + TAB +
itd. ...

Po zakończeniu wprowadzania paragonu, tabela powinna wyglądać następująco: łączna kwota jest równa sumie wszystkich pojedynczych kategorii wydatków.

Pozostałe informacje, dotyczące wydatków dodajemy analogicznie jak podczas pojedynczego wydatku.

Warto zwrócić uwagę, że w powyższym przykładzie, ostatecznie zostaną dodane 4 osobne wydatki. Różnią się one między sobą tylko kwotą. Pozostałe informację są takie same dla wszystkich 4 wydatków.

Warto również przeczytać artykuł: Okna dodawania/edycji wydatków i przychodów można dopasować do własnych potrzeb