Czym są oszczędności z możliwością zapłaty

Oszczędności z możliwością zapłaty pozwalają i są niezbędne do tego aby można było rozpocząć ewidencję wydatków w programie.
Krótko mówiąc oszczędnościami takimi można "zapłacić" a w rzeczywistości są to np. portfel, gotówka lub konto bankowe.
Program Finanse domowe 2 tym różni się od wielu innych programów do ewidencji wydatków/przychodów, że automatycznie po dokonaniu płatności aktualizuje stany oszczędności. Dzięki temu suma pieniędzy posiadanych np. w portfelu będzie aktualizowała się na bieżąco po dodaniu np. nowego wydatku.

Opcje niezbędne do załączenia lub wyłączenia możliwości zapłaty zostały zebrane na zakładce "Informacje dodatkowe".

Okno dodawania/edycji oszczędności

Jeżeli oszczędność ma załączoną możliwość zapłaty, to będzie ona pojawiać się na liście dostępnych oszczędności np. w oknie dodawania nowego wydatku.

Przeciwieństwem tego typu oszczędności są oszczędności bez możliwości zapłaty.