Czym są oszczędność bez możliwości zapłaty

Podczas dodawania nowej oszczędności użytkownik może zablokować możliwość płacenia tą oszczędnością podczas dodawania nowych płatności np. wydatków.
Funkcjonalność blokowania zapłaty została dodatkowo wzbogacona o parametr określający do kiedy blokada ma być załączona. Po przekroczeniu ustawionej daty możliwość zapłaty zostanie załączona.

Blokowanie możliwości zapłaty przydaje się w przypadku oszczędności, które np. złożone są na długotrwałych funduszach inwestycyjnych lub na lokatach.
Oszczędnościami takimi najczęściej nie można zapłacić.

Opcje niezbędne do załączenia lub wyłączenia możliwości zapłaty zostały zebrane na zakładce "Informacje dodatkowe".

Oszczędność z możliwością zapłaty

Kolumna wyświetlająca informacje o możliwości zapłaty domyślnie jest ukryta, można ją załączyć używając opcje pokazywania dodatkowych kolumn.

Oszczędności

Na powyższym przykładzie dwie oszczędności nie mają możliwości zapłaty (nie licząc Lokat).
Oszczędność Akcje nie ma możliwości zapłaty z racji tego, że możliwość zapłaty została wyłączona. Fundusz inwestycyjny ma załączoną możliwość zapłaty jednak owa możliwość jest zablokowana ponieważ data, do której możliwość jest zablokowana jeszcze nie minęła.
Pozostałe dwie pozycje Konto internetowe i Portfel są oszczędnościami z możliwością zapłaty.

Przy tak skonfigurowanych oszczędnościach lista Czym zapłacono podczas dodawania nowego wydatku wygląda następująco:

Dodawanie nowego wydatku

Przeciwieństwem tego typu oszczędności są oszczędności z możliwości zapłaty.