Wybór dodatkowych kolumn

W programie Finanse domowe 2, w większości tabel prezentujących dane, widoczność niektórych kolumny została domyślnie wyłączona. Zostało to zrobione po to, aby nie wyświetlać zbyt dużej ilości danych i aby nie zaciemnić tego co najbardziej istotne.
Wprowadzone usprawnienia sprawiają, że użytkownik sam decyduje co dla niego jest najbardziej istotne i sam wybiera te kolumny (dane), jakie chce widzieć.

Aby zmienić ilość widocznych kolumn, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny w dowolnej tabeli prezentującej dane.
Wybór prezentowanych kolumn odbywa się po wybraniu jednej z dwóch opcji dostępnych w menu kontekstowym.
Aby wyświetlić menu kontekstowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w nagłówek dowolnej kolumny w dowolnej tabeli prezentującej dane.

Przedstawione poniżej zrzuty ekranu dotyczą tabeli z wydatkami, jednak zasada jest taka sama dla wszystkich tabel prezentujących dane.

Pierwsza opcja Wybór kolumn

Wybór widocznych kolumn

Po wybraniu opcji Wybór kolumn pojawia się dodatkowe małe okno Dostosowanie z listą wszystkich kolumn dostępnych dla aktualnie widocznej tabeli.

Widoczność kolumn załącza się poprzez przeciąganie ich między oknem Dostosowanie a widoczną tabelą. Aby kolumna była widoczna należy przeciągnąć ją z okna Dostosowanie na widoczną tabelę. Aby ukryć kolumnę należy przeciągnąć ją z tabeli do okna.

Drugą opcją jest Wybór wielu kolumn

Wybór wielu kolumn

Po wybraniu tej opcji okno Dostosowanie ma nieco inny wygląd.

Wybór wielu kolumn

Okno Dostosowanie zawiera listę dostępnych kolumn dla aktualnie wyświetlanej tabeli. Widoczność kolumn załącza się i wyłącza poprzez zaznaczanie i odznaczanie pola wyboru obok nazwy kolumny.