zarządzanie oszczędnościami

Historia jednej oszczędności (długu)

Historia jednej oszczędności (długu)

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie rozpatrywaną historię zmian kwot na przestrzeni czasu.
Oznacza to np, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością jej nowy stan, kwota jak jest na tej oszczędności, zostanie zapisana.
Dzięki temu łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie

Oddzielone oszczędności i długi

Oddzielone oszczędności i długi

W programie Finanse domowe 2 oszczędności i długi są odseparowane od siebie.

Dzięki odseparowaniu użytkownik ma lepszy obraz posiadanych oszczędności i zna poziom zadłużenia. Analiza rozdzielonych danych też jest łatwiejsza.

Oszczędności oraz narzędzia niezbędne do zarządzania nimi są zebrane na zakładce Oszczędności. Długi i cała ich obsługa znajdują się na zakładce Długi.

Odseparowane oszczędności i długi