historia oszczędności

Historia jednej oszczędności (długu)

Historia jednej oszczędności (długu)

Każda oszczędność i każdy dług mają indywidualnie rozpatrywaną historię zmian kwot na przestrzeni czasu.
Oznacza to np, że przy każdej płatności wykonanej daną oszczędnością jej nowy stan, kwota jak jest na tej oszczędności, zostanie zapisana.
Dzięki temu łatwo można przeglądać zmiany stanów oszczędności w czasie.

Stany oszczędności w czasie