Ograniczenia wersji demonstracyjnej

Kilka słów na temat funkcjonowania programu (lub *modułu) w wersji demo.

Program po pobraniu (przed zakupem licencji) działa w wersji demonstracyjnej. Podobnie z *modułami dostępnymi w wersji programu wyższej niż posiadana (objaśnienie na końcu niniejszego wpisu).

Większość programów działających w trybie demonstracyjnym albo działa przez pewien okres czasu, np. 30 dni albo ma wyłączone (ukryte) jakieś funkcjonalności.
W przypadku tej aplikacji tryb demo nie jest związany ani z wyłączeniem pewnych funkcjonalności ani z działaniem aplikacji przez pewien okres czasu. Program FD2 można używać dowolną ilość czasu, można używać wszystkie moduły i żadna funkcjonalność w wersji demo nie jest wyłączana.
Są jednak inne ograniczenia, związane z wprowadzanymi danymi, a dokładniej z ich ilością.
Wersja demo programu (*modułu) pozwala na:

 • ewidencję wydatków do maksymalnie 500 wpisów
 • ewidencję przychodów do maksymalnie 500 wpisów
 • ewidencję maksymalnie 100 planowanych płatności (wydatków/przychodów łącznie)
 • obsługę do 4 oszczędności
 • obsługę do 4 długów
 • obsługę maksymalnie po 5 zleceń stałych wydatków/przychodów/przelewów
 • tylko 2 odrębne osoby mogą się logować do programu
 • maksymalnie 2 lokaty oraz 2 harmonogramy lokat
 • maksymalnie 10 wpisów w kalendarzu
 • ewidencja paragonów - maksymalnie 10
 • do 2 miejsc wydatków/przychodów
 • moduł Dowolne analizy oraz Rozszerzone analizy zawiera losowe kolumny
 • jedna tekstowa i liczbowa dodatkowa właściwość do wydatku i przychodu
 • jedna dodatkowa właściwość do osoby
 • po dwie dodatkowe właściwości do miejsc wydatków i przychodów
 • wydatek można podzielić maksymalnie na 3 mniejsze
 • maksymalnie 3 wierzytelności
 • dostępne środki obliczane tylko dla jednej oszczędności (bez możliwości pokazania lokat)
 • możliwość zarządzania maksymalnie 1 nieruchomością
 • możliwość ewidencji kosztów maksymalnie 1 pojazdu
 • moduł Dane powiązane wyświetla tylko osoby powiązane z wydatkiem/przychodem
 • inne (ściśle związane z powyższymi)

* Program FD2 dostępny jest w trzech wersjach, które różnią się dostępnością modułów. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować moduły niedostępne w posiadanej wersji (mając wersję podstawową można wypróbować moduły z wersji zaawansowanej bądź profesjonalnej).
W ustawieniach programu można załączyć każdy jeden moduł, nawet ten który nie jest przewidziany dla posiadanej wersji.
Moduł, który nie jest dostępny w posiadanej wersji aplikacji, będzie działał w trybie demo zgodnie z powyższymi ograniczeniami.