Czym są moduły?

Program FD2 został podzielony na funkcjonalnie odrębne komponenty nazwane Modułami. Moduły reprezentują jakąś funkcjonalność w programie, jego część, często powiązane są z dodatkowymi przyciskami w górnej części okna, z dodatkowymi tabelami prezentującymi dane czy z dodatkowymi oknami w programie.

Moduły można załączać bądź wyłączać w zależności od potrzeb. Można o zrobić w dowolnej chwili użytkowania programu.
Jeżeli liczba funkcjonalności w programie jest za duża, jeżeli program zawiera zbyt wiele opcji, z których nie korzystamy, można je wyłączyć.

Moduł zostały podzielone na poniższe kategorie:

  • Wydatki - w tej kategorii znajdują się moduły powiązane z obsługą wydatków,
  • Przychody - w tej kategorii znajdują się moduły powiązane z obsługą przychodów,
  • Oszczędności/Aktywa - pozwalają na zarządzanie oszczędnościami i aktywami,
  • Długi/Wierzytelności - pozwalają na zarządzanie długami i wierzytelnościami,
  • Osoby - pozwalają na zarządzanie osobami i grupami osób
  • Narzędzia - w tej kategorii znajdują się moduły narzędziowe powiązane z wydatkami, przychodami czyli z finansami w gospodarstwie domowym,
  • Analiza - grupa ta skupia moduły pozwalające na analizę danych.

W menu Opcje->Moduły znajduje się pełny wykaz modułów wraz z możliwością ich włączenia lub dezaktywacji.

Funkcjonalność modułów jest zależna od wersji programu. Pełne zestawienie różnic w funkcjonalnościach modułów, dla wybranej wersji programu, można znaleźć tutaj.

UWAGA

Wersja Profesjonalna programu zawiera wszystkie dostępne moduły. Każdy nowy moduł, który pojawi się w przyszłości, będzie na pewno widoczny w wersji profesjonalnej (ewentualnie w wersji zaawansowanej w zależności od modułu), nie będzie natomiast dodany do wersji podstawowej. Wersja podstawowa nie będzie rozszerzana o nowe moduły.

Jeżeli liczba modułów jest zbyt duża i wydaje się, że program jest za bardzo skomplikowany, w bardzo łatwy sposób można niektóre funkcjonalności wyłączyć.
Moduły można załączać/wyłączać pojedynczo lub hurtowo, np. wszystkie na raz.
Aby program służył tylko i wyłącznie do ewidencjonowania wydatków, przychodów i oszczędności można wyłączyć wszystkie moduły. W tym celu należy kliknąć w przycisk Wyłącz wszystkie.
Pozostaną załączone tylko te moduły, które są wymagane do funkcjonowania programu.

Jeżeli:
• biegle posługujesz się komputerem,
• czytasz pojawiające się komunikaty,
• duża ilość przycisków, zakładek i okien nie robi na tobie wrażenia,
• lubisz poznawać nowe programy, ich funkcjonalności, możliwości i opcje.

ZAŁĄCZ WSZYSTKIE MODUŁY

Jeżeli:
• dopiero zaczynasz przygodę z programem bądź komputerem,
• program ma służyć tylko i wyłącznie do ewidencji wydatków i przychodów,
• nie potrzebujesz zleceń stałych, obsługi długów, analizy danych, planowania płatności, terminarza i wielu wielu innych

WYŁACZ WSZYSTKIE MODUŁY, POZOSTAW TYLKO NIEZBĘDNE