Jak działają skróty kategorii/podkategorii

Skróty kategorii (podkategorii) pozwalają na łatwiejsze i szybsze odnalezienie interesującej nas kategorii. Przydają się wówczas, gdy liczba kategorii jest duża a do wprowadzenia jest wiele transakcji.

Skróty są skróconą nazwą kategorii, nazwą bez znaków diakrytycznych, synonimem czy innym dowolnym ustalonym przez użytkownika ciągiem znaków.

Gdzie ustawiane są skróty kategorii (podkategorii)

Aby móc ustawić skrót dla dowolnej (pod)kategorii należy kliknąć w przycisk Kategorie (wydatków lub przychodów) i przejść w tryb edycji.
Pod nazwą znajduje się pole tekstowe do podawania skrótu.

Jak korzystać ze skrótów

Skróty wykorzystywane są w oknie dodawania/edycji wydatków/przychodów.

Zgodnie z powyższymi rysunkami, w edytorze kategorii, dla kategorii wydatków o nazwie Wyroby mięsne zostały skonfigurowane następujące skróty: mieso wieprzowina wolowina.
Zatem po wisaniu w kontrolkę z kategoriami ciągu znaków mieso, w drzewie kategorii pozostaną tylko te, których skróty zawierają w sobie wpisany ciąg, w tym przypadku mieso.