Jak dodać nową osobę do grupy?

Podczas pierwszego uruchomienia programu należy utworzyć grupę osób i dodać do niej użytkownika.

Po wprowadzeniu tych danych można uruchomić program. Nie można uruchomić aplikacji bez stworzenia grupy, w obrębie której będą ewidencjonowane płatności i bez dodania użytkownika powiązanego z grupą.

Program jest tak skonstruowany, że na tym samym komputerze, może z niego korzystać wielu użytkowników bez możliwości wglądu w dane innego użytkownika, innej osoby. Taką funkcjonalność zapewniają grupy osób. Dane wprowadzane przez użytkowników/osoby w obrębie jednej grupy są całkowicie odseparowane od danych wprowadzanych przez użytkowników/osoby z innej grupy.

Jeżeli z programu korzysta tylko jeden użytkownik (ilość osób nie ma znaczenia), bez problemu może wyłączyć okno logowania.

Kto może dodawać użytkowników do grupy

Jeżeli w grupie są już jacyś użytkownicy to każdy jeden z nich może dodać nową osobę bądź nowego użytkownika do swojej grupy.
Nie można dołączyć do istniejącej grupy użytkowników "bez pozwolenia". Wiązało by się to z możliwością wejścia, podglądnięcia danych i wyjścia.
Zatem dołączenie do istniejącej grupy osób możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez dodanie nowej osoby przez jednego z jej członków.

Gdy grupa osób jest pusta, bez problemu można do niej dołączyć.

Dodawanie użytkownika do "swojej" grupy

Aby dodać kolejnego użytkownika bądź nową osobę do swojej grupy, należy przejść do zakładki Osoby, w grupie przycisków Użytkownicy/Osoby należy kliknąć w przycisk Dodaj.

Dodanie użytkownika do innej grupy

Aby dodać użytkownika do innej grupy należy przejść do zakładki Osoby, w grupie przycisków Grupy osób należy kliknąć w przycisk Grupy osób

a następnie w przycisk Dodaj osobę do grupy.

Nazwa użytkownika (imię i nazwisko) musi być unikalne w obrębie grupy osób.