Uruchomienie programu bez okna logowania

Logowanie do programu zostało wprowadzone z dwóch powodów. Dzięki niemu na jednym komputerze, bez konieczności przełączania się między użytkownikami w Windows, z programu może korzystać wiele osób. Po drugie wprowadzone dane są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

Co w przypadku, gdy program używa tylko jedna osoba, która nie chce za każdym razem podawać hasła, nie chce w ogóle oglądać formularz logowania.

Są na to dwa rozwiązania.

Pierwsze: można podczas uruchamiania programu, gdy okno logowania jest widoczne, załączyć opcję "Pamiętaj hasło".

Drugi sposób jest następujący.

Po zalogowaniu, na zakładce Osoby należy kliknąć w przycisk Edytuj. Uruchomi się okno edycji użytkownika.
W oknie tym należy zaznaczyć pole wyboru "Zmień hasło". W polu tekstowym "stare hasło" należy podać dotychczasowe hasło, gdy było puste, pole to należy zostawić puste.
Pola tekstowe Nowe hasło i Powtórz nowe hasło należy pozostawić puste. Powyższy zabieg spowodował usunięcie hasła dostępu do programu dla edytowanego użytkownika.
Aby wyłączyć okno logowania podczas uruchamiania programu należy zaznaczyć jeszcze pole wyboru "Pamiętaj hasło".

Uwaga. Dwie powyższe metody wyłączające formularz logowania, pojawiający się na starcie, działają tylko, gdy program używany jest tylko przez jednego użytkownika (liczba osób nie ma znaczenia).
W przypadku większej liczby użytkowników wyłączenie logowania nie jest możliwe.