Po co zostały stworzone grupy osób

Dzięki grupie możliwe jest powiązanie wielu użytkowników/osób w jeden wspólny zbiór, który jest odseparowany od innych grup. Każdy (nawet pojedynczy) użytkownik musi znajdować się w grupie. Nie można dodać użytkownika nie należącego do żadnej grupy. Nie można też dodać użytkownika powiązanego z wieloma grupami.

Każdy użytkownika i każda osoba może przeglądać, analizować i modyfikować dane wszystkich osób TYLKO I WYŁACZNIE z tej samej grupy, w której się znajduje. Nie ma natomiast możliwości jakiejkolwiek ingerencji w dane osób z innych grup.
Grupy są całkowicie odseparowane od siebie. Nie ma możliwości transferowania pieniędzy między grupami, będąc w jednej grupie, nie można przeglądać danych zapisanych przez użytkowników z drugiej grupy. Grupy pozwalają na izolację danych.

Wszystkie osoby w grupie mają te same okresy rozliczeniowe, te same kategorie, płacą tymi samymi oszczędnościami i mają wspólne długi.
W obrębie jednej grupy wszyscy użytkownicy widzą wszystkie wydatki i wszystkie przychody. Wspólne są też pojazdy, nieruchomości, zlecenia stałe, planowane płatności i inne rzeczy.

Grupa osób może służyć również do utworzenia osobnego zbioru danych np. w celu obsługi finansów w małej firmie, dzięki temu w jednym programie (w tej samej bazie danych) możliwe jest przechowywanie finansów domowych i firmowych.