Zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe

Większość okien służących do dodawania danych do programu (np. okna dodawania nowego wydatku, przychodu, oszczędności i długu) zawiera zakładki Informacje podstawowe i Informacje dodatkowe.

Zakładki służą odseparowaniu danych ważnych od danych opcjonalnych, nie wymagających podania.

Nowy wydatek

Nowy przychód

Nowa oszczędność