Kreator ustawień początkowych

Kreator ustawień początkowych jest narzędziem, które w bardzo łatwy sposób pozwoli na rozpoczęcie pracy z programem.
Dzięki niemu dane, niezbędne do pracy i używania programu, zostaną wprowadzone automatycznie, przy niewielkiej ingerencji użytkownika.

W kreatorze ustawimy kategorie wydatków i przychodów, domyślne oszczędności, okres rozliczeniowy oraz domyślną walutę.

Krok 1: Wprowadzenie

Kreator ustawień początkowych

Krok 2: Kategorie wydatków

Kreator ustawień początkowych

Krok 3: Kategorie przychodów

Kreator ustawień początkowych

Krok 4: Domyślna waluta

Kreator ustawień początkowych

Krok 5: Oszczędności

Kreator ustawień początkowych

Krok 6: Okres rozliczeniowy

Kreator ustawień początkowych

Krok 7: Kopia bazy danych

Kreator ustawień początkowych

Krok 8: Wybór modułow na start

Krok 9: Koniec

Kreator ustawień początkowych