Czym są ograniczenia wydatków

Ograniczenia wydatków umożliwiają zarządzanie limitami "nakładanymi" na kategorie wydatków w skali okresu rozliczeniowego i w skali roku.
Ustawienie kwot ograniczeń (zakładanych kwot wydatków dla kategorii/podkategorii) jest niezbędne do przeprowadzenia procesu budżetowania.

Kwoty ograniczeń można ustawić indywidualnie dla każdego z okresów rozliczeniowych (np. dla każdego miesiąca) lub dla całego roku, dzieląc roczną kwotę ograniczenia po równo na dostępne w roku okresy rozliczeniowe.
Jeżeli założymy np. że roczne wydatki na Kino nie powinny przekroczyć 1000zł to wpisujemy tę kwotę w pole Maksymalna kwota wydatków dla wybranej kategorii w skali roku i klikamy w przycisk z niebieską strzałką skierowaną w dół.
Wówczas wpisana kwota zostanie równo podzielona na ilość okresów rozliczeniowych w roku (w przypadku miesięcy na 12) i wpisana jako ograniczenie w każdy okres rozliczeniowy.
Jeżeli kwota wydatków dla wybranej kategorii (np. Kino) może być różna w różnych okresach rozliczeniowych to kwotę taką można ustawić każdemu okresowi rozliczeniowemu indywidualnie.

Ograniczenia wydatków

Aby nałożyć ograniczenia na kategorie wydatków należy przejść na zakładkę Narzędzia ->  Ograniczenia wydatków.
Po wybraniu kategorii można przejść do ustawiania kwot ograniczeń.

Na poniższym przykładzie dla podkategorii Kino zostały nałożone następujące ograniczenia: w styczniu kwota wydatków na tą kategorię nie powinna przekroczyć 60zł, w lutym 40zł a w marcu 28zł. W miesiącu kwietniu (i pozostałych, mimo że ich nie widać) kategoria nie jest ograniczona.

Ograniczenia wydatków

Jeżeli w programie pojawią się wydatki z ograniczaną kategorią (w naszym przypadku Kino), to w okresach rozliczeniowych, w których limity są nakładane będą liczone procentowe wykorzystania planowanego budżetu.

Zatem zgodnie z rozpatrywanym przykładem, jeżeli w styczniu pojawią się jakieś wydatki z kategorią "Kino" to program zacznie liczyć procentowe wykorzystanie planowanego budżetu a wynik przedstawi w tabeli wydatków.

Ograniczenia wydatków

Warto również przeczytać artykuły:
Jak liczone są ograniczenia wydatków
Jak ukryć kolumny z wykorzystaniem budżetu na okres i na rok w ograniczeniach wydatków