Chronologia zdarzeń czyli historia operacji finansowych

Historia operacji jest modułem dostępnym od wersji podstawowej. Wyświetla on pełną historię operacji finansowych w programie z uwzględnieniem salda. Podstawowe okno znajduje się w menu Zestawienia->Historia operacji.

Historia operacji

Tabela z historią widoczna jest również na pulpicie jako osobne konfigurowalne okienko.

Historia operacji

Istnieje możliwość bardziej szczegółowych analiz dotyczących historii operacji. W menu Analiza->Historia operacji znajdują się wykresy prezentujące kwoty operacji i liczby operacji pobrane z historii.

Historia operacji

Historia operacji

Historia operacji

Kolejne analizy można przeprowadzić w module Dowolne analizy->Historia operacji.