Zbiorcza edycja danych

Czym jest zbiorcza edycja danych?
Jest to sposób na edytowanie wielu wydatków/przychodów na raz.

Funkcjonalność ta jest bardzo prosta w użyciu, ponieważ do zbiorczej edycji danych został wykorzystany arkusz kalkulacyjny.
Dzięki takiemu rozwiązaniu dane można edytować równie łatwo jak w znanych programach biurowych (Microsoft Excel, OpenOffice Calc).

Użyta funkcjonalność jest w pełni kompatybilna ze znanymi arkuszami kalkulacyjnymi. Działają formuły, przeciąganie komórek, adresowanie, filtrowanie i inne.

Aby uruchomić zbiorczą edycję danych należy na zakładce Wydatki/Przychody wybrać opcję Edytuj zbiorczo.

Po wybraniu tej opcji, uruchamia się okno, w którym można edytować wydatki/przychody tak jak w znanych arkuszach kalkulacyjnych (Microsoft Excel, OpenOffice Calc).

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy na zakładce Plik wybrać Zapisz zmiany w wydatkach.

Zbiorcza edycja przychodów działa w taki sam sposób.