Podział widocznych wydatków i przychodów

Wydatki i przychody są najczęściej wprowadzanymi danymi do programu. Ich liczba z czasem znacznie wzrasta a duża liczba danych utrudnia zarządzanie i analizę.
Aby ułatwić użytkownikowi opanowanie domowego budżetu, w programie została wprowadzona możliwość dzielenia wyświetlanych wydatków i przechodów, możliwość stronicowania wprowadzonych płatności.

Dane na zakładkach Wydatki i Przychody można wyświetlić na kilka sposobów.
Można wyświetlić wszystkie płatności (wydatki i przychody) lub można podzielić (stronicować) widoczne wiersze.
Możliwe rodzaje stronicowania wyświetlanych wydatków i przychodów:

 • Po okresach rozliczeniowych
 • Po kategoriach
 • Po kategoriach i podkategoriach
 • Po oszczędnościach
 • Na osoby
 • Po walucie
 • Po znacznikach
 • Po miejscach
 • Na lata
 • Na kwartały
 • Na miesiące
 • Na tygodnie

Aby podzielić widoczne wydatki/przychody należy z menu Widok wybrać Wyświetl wydatki ... (dla przychodów Wyświetl przychody ...) i odpowiedni typ stronicowania.

Po załączeniu stronicowania w dolnej części okna, pod tabelą wydatków/przychodów, pojawiają się zakładki.

Liczba zakładek, w niektórych rodzajach stronicowania, jest ograniczona.
Załączając jedno z następujących stronicowań: na okresy rozliczeniowe, po tygodniach, miesiącach czy kwartałach, widoczna jest tylko część zakładek. - nie wszystkie.
Przy podziale np. na okresy rozliczeniowe, widoczny jest aktualny okres (ustalany na podstawie aktualnej daty) oraz 5 okresów do przodu (jeżeli są) i 20 do tyłu.
Ograniczenie ilościowe wynika ze spadku wydajności. W przypadku dużej liczby płatności, przy podziale na tygodnie, liczba zakładek może być bardzo duża a to znacznie spowalnia pracę programu.

Aby temu zaradzić, obok zakładek znajduje się lista rozwijana, zawierająca wszystkie możliwe nazwy grup. Dla podziału na okresy rozliczeniowe są to nazwy wszystkich okresów rozliczeniowych, dla podziału na tygodnie są to nazwy wszystkich tygodni, bez ograniczeń.
Wybranie dowolnej nazwy z listy rozwijanej spowoduje przejście na zakładkę o takiej samej nazwie, gdy nie ma zakładki powiązanej z wybraną nazwą, zostanie ona dodana.