Miejsca wydatków i przychodów

W programie Finanse domowe 2 można zdefiniować miejsca wydatków i miejsca przychodów.

Miejsca są parametrem opcjonalnym podczas dodawania nowego wydatku czy przychodu.
Przeznaczone są dla użytkowników, którzy bardziej skrupulatnie zapisują i analizują swoje przychody i wydatki.

Miejsca wydatków

Miejsca przychodów

Podczas dodawania nowego wydatku czy nowego przychodu można wskazać miejsce z nim powiązane.
Nie mniej jednak jest to parametr opcjonalny i nie musi być ustawiany.

Nowy wydatek - miejsce wydatku

Jeżeli miejsce wydatku/przychodu jest istotne, można przenieść kontrolkę umożliwiającą wskazanie miejsca na zakładkę Informacje podstawowe.