Wierzytelność spłacana ratami

Wierzytelności to pieniądze, które komuś pożyczamy, które ktoś jest nam winien.
Co w przypadku gdy wierzytelność spłacana jest w ratach? Co gdy osoba, która pożyczyła od nas pieniądze oddaje je w zależności od swoich możliwości, raz mniej, raz więcej na dodatek w różnych odstępach czasowych.

Aby spłacić wierzytelność, należy przejść na listę udzielonych pożyczek.
Na liście należy wskazać wierzytelności, którą chcemy spłacić. Jeżeli wierzytelność nie została spłacona, przycisk Zwrot pożyczki, umiejscowiony w górnej części okna, robi się aktywny.
Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy na wierzytelności, którą chcemy spłacić i z menu kontekstowego wybrać Zwrot pożyczki.

Po kliknięciu w Zwrot pożyczki uruchamia się okno Zwrot wierzytelności.

W oknie należy podać kwotę zwróconą, które może być dowolną kwotą, zupełnie inną niż kwota pożyczona.
W polu Kwota zwrócona wpisujemy wielkość oddanej raty.
Ważne jest też, aby przestawić przełącznik Wierzytelność oddana w całości na Nie.

Cały przebieg spłat zapisywany jest w Historii spłat wierzytelności.