Jak pogrupować oszczędności

Domyślnie oszczędności wyświetlane są w formie listy, z jednym podsumowaniem widocznym w stopce programu.
Ilość wierszy w podsumowaniu zależy od ilości walut, w jakich posiadamy zgromadzone oszczędności.

Załóżmy teraz, że nasze oszczędności składają się z wielu kont bankowych, kilku oszczędności w gotówce (np. portfele), wielu lokat itp.
Jak w takim przypadku wyświetlić podsumowanie dla każdego rodzaju oszczędności osobno?

Z pomocą przychodzi grupowanie oszczędności - dodam, że dla długów opcja działa identycznie.

Oto przykładowe oszczędności

Przed grupowaniem należy ustawić nazwę grupy każdej oszczędności, w tym celu trzeba zmodyfikować każdy wiersz oddzielnie.
W przypadku dodawania nowej oszczędności nazwę grupy można podać w momencie ustawiania nowej oszczędności.

Ustawianie nazwy grupy

Gdy kolumny zostaną ustawione, należy pokazać kolumnę Grupa.

Gdy kolumna jest widoczna, należy załączyć grupowanie po tej kolumnie

Po pogrupowaniu dane wyglądają tak:

Co w przypadku posiadania oszczędności w kilku walutach?

Najpierw należy pogrupować oszczędności po walucie, potem po grupie.

Jeżeli panel grupowania zajmuje za dużo miejsca, łatwo można go ukryć.

Efekt końcowy