Jak działają filtry

Filtrowanie danych jest szybkim i łatwym sposobem na wybranie określonego podzbioru ze zbioru prezentowanych danych.
Filtr można ustawić na dowolnej kolumnie, dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny.

Filtrowane dane zawierają tylko wiersze spełniające określone kryterium - pozostałe wiersze są ukrywane.
Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych. Można utworzyć dwa typy filtrów: według listy wartości lub według kryteriów.

Filtrowanie według listy wartości

Najszybszą metodą filtrowania jest zaznaczanie wartości na liście i wyszukiwanie.
Po kliknięciu w ikonę filtra znajdującą się w nagłówku kolumny, dla której chcemy przefiltrować dane, pojawia się lista - wszystkie wartości tej kolumny.

Wybranie dowolnej wartości z listy zawęża wyświetlane dane, tworzy podzbiór ze zbioru prezentowanych danych.

Po ustawieniu filtra widoczne są tylko te wiersze z danymi, które spełniają określone kryterium.
Kryterium filtra znajduje się pod tabelą prezentującą dane, na powyższym obrazku kryterium filtra jest następujące: [Na co] = 'Książki'.
Oznacza to, że widoczne będą tylko te wiersze, których wartość w kolumnie Na co jest równa Książki.

Filtrowanie według kryteriów

Z filtrowania według kryteriów możemy skorzystać gdy dane do przefiltrowania wymagają podania kryteriów złożonych, na przykład Na co zawiera w sobie słowo 'opłata'.

Autofiltr

Załączenie autofiltra

Wiersz autofiltra

Filtrowanie danych

Filtrowanie po kilku kolumnach

Dane można filtrować według więcej niż jednej kolumny.
Filtry są addytywne, co oznacza, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na filtrze bieżącym i dodatkowo zawęża podzbiór danych.

Zatem jeżeli mamy ustawiony filtr na jednej kolumnie, dołożenie filtra na drugą kolumnę zawęża podzbiór danych.

Filtrowanie zaawansowane

Wszystkie tabele prezentujące dane wyposażone są w kreator filtra. Kreator pozwala na tworzenie bardzo zaawansowanych i rozbudowanych filtrów.
Aby go uruchomić należy kliknąć w przycisk Edytuj filtr.

Usunięcie filtra

Aby usunąć filtr należy kliknąć w przycisk czyszczący filtry.