notatki

Notatki

Moduł Notatki jest to narzędzie do tworzenia i zarządzania notatkami.
Użytkownik może tworzyć notatki prywatne, niewidoczne dla innych osób oraz notatki publiczne.
Notatki publiczne mogą być wyświetlone przez innych użytkowników ale uprawnienia do ich edycji nadaje autor notatki, to on decyduje o tym, czy notatka publiczna ma być edytowalna przez innych czy tylko do odczytu.

Tekst notatki można dowolnie formatować, można w nim umieszczać np. odnośniki (hiperłącza) do stron www, listy numeryczne, wypunktowania i inne.