Obsługa pojazdów

Program Finanse domowe 2 wyposażony jest w moduł pozwalający na obsługę pojazdów.
W module tym można prowadzić ewidencję wszystkich posiadanych pojazdów: np. samochodów, motocykli lub rowerów (w przyszłości przewidziana jest obsługa innych typów pojazdów).

Obsługa pojazdów pozwala na:

 • ewidencję posiadanych pojazdów,
 • ewidencję tankowań dla każdego pojazdu,
 • ewidencję serwisów (napraw) dla każdego pojazdu,
 • ewidencję ubezpieczeń dla każdego pojazdu,
 • ewidencję badań technicznych dla każdego pojazdu,
 • możliwość wiązania wydatków/przychodów z pojazdem,
 • powiązanie pojazdu z aktywami

Aby wprowadzić ewidencję posiadanych pojazdów do programu należy przejść na zakładkę Pojazdy.

Każdy pojazd opisywany jest wieloma właściwościami

Moduł zarządzający pojazdami pozwala na:

 • ewidencję tankowań dla danego pojazdu

 

 • ewidencję serwisów (napraw) dla danego pojazdu,

 

 • ewidencję ubezpieczeń dla danego pojazdu,

 

 • ewidencję badań technicznych dla danego pojazdu,

 

 • możliwość wiązania wydatków/przychodów z pojazdem,

Aby powiązać wydatek/przychód z pojazdem należy w oknie dodawania/edycji wydatku/przychodu na zakładce Powiązania wskazać pojazd.

Aby dodać tankowanie, serwis, ubezpieczenie i przegląd dla już dodanego wydatku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wydatku i z menu kontekstowego wybrać odpowiednią opcję.

Tematy powiązane:
Jak zrobić analizę wydatków dla wybranego pojazdu?
Jak podzielić wydatki dla pojazdu na okresy rozliczeniowe?