Licencja, na ile jest przyznawana, co w przypadku zmiany sprzętu

1. Jak zdobyć licencję na użytkowanie programu?

Licencja, a dokładniej klucz licencyjny, wysyłany jest w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu dostępnym na sprzedażowej stronie programu.
UWAGA: Wiadomość jest wysyłana kilka minut po zakończeniu transakcji.

2. Na ile przyznawana jest licencja?

Zgodnie z treścią umowy licencyjnej: licencja na eksploatację oprogramowania zostaje udzielona na czas nieokreślony.

3. Gdzie wpisać otrzymany klucz licencyjny?

Numer licencji wpisujemy w programie FD2 w zakładce Finanse domowe (ostatnia) pod przyciskiem Rejestracja, następnie aktywujemy licencję przyciskiem Aktywuj.

4. Na ilu komputerach mogę uruchomić program mając jedną licencję?

Zgodnie z treścią umowy licencyjnej: w ramach jednej licencji LICENCJOBIORCA może eksploatować OPROGRAMOWANIE jedynie na jednym urządzeniu (np. na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie itp).

Program zarówno w wersji demo jak i w wersji płatnej jest przenośny (portable) jednak na każde urządzenie wymagana jest oddzielna licencja.
Konieczność posiadania więcej niż jednej licencji nie wpływa na dane, które można bez problemu przenosić między różnymi urządzeniami.

5. Licencja sprzedawana jest na jedno urządzenie. Czy mogę uruchomić program z pendrive-a na laptopie i stacjonarnym jednocześnie, czy mogę zakupić licencję na urządzenie typu pendrive?

Nie można kupić licencji na pendrive. Licencja może być przypisana do urządzeń typu komputer stacjonarny, laptop, itp, które spełniają minimalne wymagania pozwalające na uruchomienie na nich programu FD2.
Pendrive nie jest urządzeniem, na którym można uruchomić jakąkolwiek aplikację, jest urządzeniem przenośnym zawierającym TYLKO pamięć, jest nośnikiem pamięci.

6. Jeżeli licencja przypisana jest do konkretnego komputera, co się z nią dzieje po zmianie całego lub jednego z podzespołów urządzenia?

W przypadku wymiany dowolnego podzespołu lub całego komputera/laptopa licencja przestaje być aktywna ale nie trzeba jej ponownie kupować.
Licencję można dezaktywować samemu lub ja mogę ją dezaktywować ręcznie.
Wybierając drugi wariant trzeba skontaktować się ze mną (autorem programu), podać klucz licencyjny, otrzymany e-mailem oraz adres e-mail, na który ten klucz został wysłany (adres e-mail podany przy zakupie programu).
Po otrzymaniu tych danych dezaktywuję licencję.

Po dezaktywacji będzie można ponownie aktywować licencję na nowym komputerze/laptopie lub na urządzeniu ze zmienionymi podzespołami.
UWAGA: Użytkownik, kupując licencję na użytkowanie aplikacji FD2, dostaje licencję dożywotnio.
Zatem po dezaktywacji licencji na jednym urządzeniu tą samą licencję należy aktywować na nowym/zmienionym sprzęcie.
Po dezaktywacji jednej licencji nowa licencja nie jest wysyłana ponieważ nie ma takiej potrzeby.

7. Jak ponownie aktywować licencję gdy została dezaktywowana?

Otrzymany pocztą elektroniczną klucz należy wprowadzić w programie na zakładce Finanse domowe -> Rejestracja.

8. Czy mogę przenieść licencję na inne urządzenie (laptop, komputer)?

Tak. Można przenosić licencję między dowolnymi urządzeniami.
Trzeba przejść procedurę opisaną w punkcie 6.

9. Czy mogę przenieść licencję na innego użytkownika?

Nie.

10. Czy mogę odsprzedać licencję?

Tak.

11. Jak przejść do wyższej wersji programu?

Aby przejść do wyższych wersji programu, niezbędny jest zakup dodatkowej licencji typu upgrade (uaktualnienie).

12. Zgubiłem moją licencję, jak ją odzyskać?

  • trzeba wejść na stronę dezaktywacji licencji,
  • w pole tekstowe "Adres e-mail, na który został wysłany numer licencji" proszę wpisać adres e-mail podany przy zakupie licencji,
  • proszę zaznaczyć opcję "Dezaktywuj wszystkie licencje powiązane z powyższym e-mailem",
  • proszę kliknąć w przycisk "Dalej"

Po wykonaniu powyższych czynności powinna wyświetlić się lista wszystkich licencji przypisanych do podanego adresu e-mail.
UWAGA: Wszystkie licencje zostają automatycznie dezaktywowane i należy je aktywować ponownie.

13. Kupiłem dawno temu licencję ale nie korzystałem. Czy moja licencja jest dalej aktywna?

Tak. Licencję nabywa się na czas nieokreślony i licencja przez cały czas jest aktywna.
Nie przeterminuje się.