Jak poznać, które kategorie mają ustawione ograniczenia

Ograniczenia ustawiane są na konkretne kategorie/podkategorie wydatków np. rozrywka w skład której wchodzi kino, czy np artykułu spożywcze w skład której wchodzą podkategorie: chleb, mięso, napoje.

Trafne kategorie wydatków to klucz do sukcesu. Jeżeli liczba kategorii jest za duża, zarządzanie nimi, dodawanie wydatków czy nakładanie ograniczeń może być uciążliwe.

Aby sprawdzić, na którą kategorię nałożono ograniczenia należy przejść do okna ograniczeń wydatków (Narzędzia -> Ograniczenia wydatków).
W drzewie widocznym po lewej stronie znajduje się lista wszystkich kategorii i podkategorii wydatków.
Jeżeli obok nazwy kategorii widnieje ikona reprezentującą limit - oznacza to, że na daną kategorię zostały nałożone ograniczenia.

Jak poznać, które kategorie mają ustawione ograniczenia