Czym są aktywa

Aktywa najogólniej mówiąc to wszystko co mamy, co przedstawia jakąś wartość lub innymi słowy, co dałoby się sprzedać.
Na aktywa w gospodarstwie domowym zbierają się między innymi: mieszkania, działki, samochód, motor, gotówka (w tym waluty obce), konta oszczędnościowe i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, obligacje, akcje, biżuteria, dzieła sztuki, udziały w firmach, meble, sprzęt RTV, AGD, komputery, telefony, prawa autorskie.

Program finanse domowe pozwala na zarządzanie aktywami, pozwala na ich ewidencję.

Lista aktywów znajduje się na zakładce Oszczędności/Aktywa.

Po kliknięciu w przycisk Aktywa pojawia się lista widocznych aktywów.

Zgodnie z definicją, na aktywa składają się oszczędności, lokaty i inne rzeczy, które przedstawiają jakąś wartość.
W przyszłości, gdy w programie pojawi się moduł do prowadzania kosztów utrzymania pojazdów, na powyższej liście pojawią się również samochody zdefiniowane w tym module. W końcu one też są aktywami gospodarstwa domowego.

Aby dodać nowe aktywo, należy kliknąć w przycisk Dodaj.
Po kliknięciu pojawia się okno dodawania nowego aktywa.

Okno dodawania nowego aktywa a tym samym aktywo zostało wyposażone w 10 dodatkowych wartości liczbowych i tekstowych.
Są to wartości dowolnie konfigurowalne przez użytkownika. Nazwy wartości (np. Tekst1) można dowolnie modyfikować.
Dodatkowe wartości użytkownika można pokazać w tabeli z aktywami.